Verkkosivustomme osoite on: https://salccu.fi.

Rekisterinpitäjä

Salccu Oy, Inkoonportti 10 A, 10210 INKOO, yritystunnus 2240482-3, on Salccu Oy:n keräämien ja käsittelemien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä.

Puhelin: 040 508 0066
Sähköposti: info@salccu.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:


Pia Nöthen, Salccu Oy
Puhelin: 040 508 0066
Sähköposti: pia.nothen@salccu.fi

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään Salccu Oy:n ja asiakkaan välillä sovitun toimituksen täyttämiseksi.

Salccu Oy tallentaa asiakasrekisteriin nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteet sekä toimitus ja postiosoitteet. Asiakasrekisteriin tallennetaan yritystunnus, mutta ei koskaan henkilötunnusta (mikäli asiakas ei ole yksityinen elinkeinonharjoittaja). Näitä tietoja käytetään myös yleiseen tiedottamiseen, kuten kuvaston ja/tai hinnaston, uutiskirjeiden ja muiden tietojen lähettäminen sähkö- tai kirjepostilla.

Asiakas voi koska tahansa peruuttaa näiden tietojen lähettämisen.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi
  • y-tunnus
  • yhteyshenkilön nimi
  • yrityksen osoite
  • yhteyshenkilön sähköposti
  • yrityksen / yhteyshenkilön puhelinnumero
  • käyttäjätunnus ja salasana, verkkokauppasovelluksessa
  • tiedot tilauksista

Kolmannelle osapuolelle jaettavat tiedot

Salccu Oy käyttää kolmansia osapuolia palveluissa, jotka koskevat liiketoimintajärjestelmää, sähköistä kaupankäyntiä, sähköpostia ja pilveen tehtäviä varmuuskopiointeja. Salccu Oy käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia muiden palveluiden ylläpitoon kuten paino- ja jakelutehtäviin. Alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Ennen tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle Salccu Oy varmistaa kirjallisesti, että osapuoli noudattaa lakeja, kuten tässä tapauksessa GDPR:ää.

Tallentaminen ja säilytysaika

Salccu Oy säilyttää tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot alun perin kerättiin. Tietoja voidaan myös säilyttää sovellettavan lain vaatiman ajan. Salccu Oy käyttää juoksevia rutiineja sen varmistamiseksi, ettei tarpeettomia tietoja tallenneta, ja että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt. Pidemmän ajan passiivisina olleet tiedot poistetaan. Sitä vastoin meidän pitää tallentaa tilaukset ja tapahtumahistoria liiketoimintajärjestelmäämme kirjanpitoa koskevien laillisten velvoitteiden perusteella. Salccu Oy käyttää tietojärjestelmänä Visma Netvisor-ohjelmistoa, joka on toteutettu pilvipalveluna.

Kaikki palveluun lisätyt tiedot säilytetään Visma Netvisor palvelun suojatussa tuotantoympäristössä.

Kirjautuminen palveluun tapahtuu aina vahvan tunnistautumisen kautta (2FA). Palvelun kaikki tietoliikenne kulkee aina salattuna.

Netvisor on toimittanut 1.5.2018 voimaan tulevat tietosuojaliitteet, joissa määritellään tietojen käsittelyn periaatteet Netvisor-palvelun osalta. Tietosuojaliitteet on julkaistu Visma Netvisor sivustoilla kohdassa käyttöehdot.

Suostumuksen perusteella kerättävät tiedot

Kun tietoja kerätään muihin kuin tässä tietosuojalausekkeessa jo mainittuihin tarkoituksiin tai muuta lakia ei sovelleta niihin, kuten esim. asiakastutkimuksia varten, Salccu Oy ilmoittaa siitä ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden antaa suostumuksesi. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi, jolloin tiedot poistetaan välittömästi.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Henkilökohtaisten tietojesi turvallisuus

Salccu Oy:ssä käsitellään vain tarpeellisia tietoja, ja niitä käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat näitä tietoja parhaan palvelun tarjoamiseksi sekä sopimuksen ja meihin toimittajana asetettujen odotusten täyttämiseksi. Mikäli on syytä epäillä rikosta tai tietomurtoa, otamme välittömästi yhteyttä tietosuojan tarkastuslaitokseen, joka on lakisääteisten toimenpiteiden toteuttamista valvova viranomainen.

Espoo 23.5.2018/Päivitetty 21.11.2022

Mika Nöthen

Salccu Oy