Ekologisuus ja ympäristömerkit

Ympäristömerkintä sitoutuu pienentämään omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja edistämään vastuullisia sisäisiä hankintoja.

Keskeisenä hiilijalanjäljen pienentämisessä ovat energiankulutuksen ja matkustuksen päästöjen vähentäminen. Myös sisäisiä hankintoja tehdään entistä vastuullisemmin.

EU-ympäristömerkin ja Joutsenmerkin tavoitteena on vähentää kulutuksen aiheuttamaa ympäristön kokonaiskuormitusta. Sitoumuksella tavoitellaan yhä vahvempaa profiloitumista vastuullisuuden työkaluna kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille.

Ulkoisen sitoumuksen tavoitteena on, että vuonna 2025:

  • Ympäristömerkit ovat edelleen tunnettuja ja arvostettuja kuluttajien keskuudessa
  • Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä Suomessa on kasvanut 15 prosentilla
  • Ympäristömerkkien hyödyntäminen julkisten hankkijoiden keskuudessa on noussut

Kulutustottumusten muutokset ovat erittäin tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen haasteita ratkaistaessa.

Lähde: Ympäristömerkintä Suomi Oy